- Διαφήμιση -

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023: Πού ψηφίζω — Οι αλλαγές στα εκλογικά κέντρα

Το πρωί της Κυρια­κής και συγκε­κρι­μέ­να στις 07:00 ανοί­γουν οι κάλ­πες για τον α’ γύρο των Αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών για την ανά­δει­ξη περι­φε­ρειαρ­χών και δημάρ­χων. Η ανα­μέ­τρη­ση όπου κρι­θεί απα­ραί­τη­τη θα επα­να­λη­φθεί την Κυρια­κή 15 Οκτω­βρί­ου. Σε αυτές τις εκλο­γές, τα παρα­βάν θα είναι δύο, ένα για τους Δήμους και ένα για τις Περιφέρειες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.