- Διαφήμιση -

Ηφαίστειο Σαντορίνης: Η αναπαράσταση της έκρηξης από ψηλά – Εικόνες που καθηλώνουν

Ο ουρα­νός γεμί­ζει από χιλιά­δες βεγ­γα­λι­κά και φωτο­βο­λί­δες, συνο­δευό­με­να από εκκω­φα­ντι­κούς θορύ­βους έτσι ώστε να δώσουν την αίσθη­ση της πραγ­μα­τι­κής έκρη­ξης του ηφαιστείου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.