- Διαφήμιση -

Εκπτώσεις στα εισιτήρια για την μετάβαση εκπαιδευτικών στους τόπους διαμονής τους ενόψει Πάσχα

Εκπτώ­σεις έως και 50% στα ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια και έως 30% στα αερο­πο­ρι­κά εισι­τή­ρια θα έχουν οι ανα­πλη­ρω­τές εκπαι­δευ­τι­κοί προ­κει­μέ­νου να επι­στρέ­ψουν στον τόπο μόνι­μης δια­μο­νής τους για τις εορ­τές του Πάσχα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.