- Διαφήμιση -

Γενική απεργία: Τι θα ισχύσει για τα σχολεία

Στην πανελ­λα­δι­κή απερ­γία της Τετάρ­της, 28 Φεβρουα­ρί­ου, θα συμ­με­τά­σχουν δάσκα­λοι και εκπαι­δευ­τι­κοί, όπως ανα­κοί­νω­σαν ΔΟΕ και ΟΙΕΛΕ,  αν και τα σχο­λεία θα λει­τουρ­γή­σουν κανονικά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.