- Διαφήμιση -

Ημέρα της Ευρώπης: Εντυπωσιακή φωταγώγηση της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου

Στα χρώ­μα­τα της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης φωτα­γω­γή­θη­κε το βρά­δυ της 8ης Μαρ­τί­ου η γέφυ­ρα Ρίου – Αντιρ­ρί­ου, με αφορ­μή την Ημέ­ρα της Ευρώπης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.