- Διαφήμιση -

Πλοίο έγινε… ιπτάμενο ανοιχτά της Κύμης — Το φαινόμενο Fata Morgana που προκάλεσε την εικόνα

Ιπτά­με­νο έγι­νε ανοι­χτά της Κύμης το πλοίο «Αχιλ­λέ­ας» που εκτε­λού­σε τη γραμ­μή Σκύ­ρος-Κύμη-Σκύ­ρος σε μια εικό­να που έχει κατα­γρα­φεί αρκε­τές φορές σε πλοία στη θάλασσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.