- Διαφήμιση -

9 Μαΐου 1927-Πραγματοποιούνται οι πρώτες Δελφικές Γιορτές, με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.

Γιορ­τές που οργα­νώ­θη­καν το 1927 και το 1930 στους Δελ­φούς, με πρω­το­βου­λία του ποι­η­τή Άγγε­λου Σικε­λια­νού και της αμε­ρι­κα­νί­δας συζύ­γου του Εύας Πάλ­μερ — Σικελιανού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.