- Διαφήμιση -

Καιρός: Μετά τις βροχές και τη σκόνη από τη Σαχάρα έρχεται ζέστη μέχρι 35 βαθμούς

Στους 35 βαθ­μούς Κελ­σί­ου ανα­μέ­νε­ται να φτά­σει η θερ­μο­κρα­σία μετά τις 15 Μαΐ­ου, σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες μετε­ω­ρο­λο­γι­κές προ­βλέ­ψεις από τον Γιάν­νη Καλ­λιά­νο για τον καιρό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.