- Διαφήμιση -

Κανονικά οι πτήσεις την Τρίτη — Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Κανο­νι­κά θα εκτε­λε­στούν, αύριο Τρί­τη 9 Απρι­λί­ου, οι πτή­σεις μετά την από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Αθη­νών η οποία έκρι­νε παρά­νο­μη την 4ωρη στά­ση εργασίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.