- Διαφήμιση -

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Υγείας Ελλάδος και Ισραήλ

Μνη­μό­νιο συνερ­γα­σί­ας με τον Ισραη­λι­νό ομό­λο­γό του, Uriel Buso., υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα ο Υπουρ­γός Υγεί­ας Άδω­νις Γεωργιάδης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.