- Διαφήμιση -

Καθαρά Δευτέρα: Τεράστια κίνηση σε Εθνικές Οδούς, λιμάνια και ΚΤΕΛ από την έξοδο εκδρομέων

Το «όπου φύγει, φύγει» φαί­νε­ται πως επέ­λε­ξαν χιλιά­δες πολί­τες, καθώς από νωρίς το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής (15/3), άρχι­σε να γιγα­ντώ­νε­ται η έξο­δος των εκδρο­μέ­ων με τους κεντρι­κούς δρό­μους, τα διό­δια και τα λιμά­νια να γεμί­ζουν στα­δια­κά από οχή­μα­τα και πλή­θος κόσμου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.