- Διαφήμιση -

Λίμνη για χιλιόμετρα η Eθνική Oδός μετά τα Τέμπη Δεν περνάει τίποτα

Σε μια απέ­ρα­ντη λίμνη έχει μετα­τρα­πεί η Εθνι­κή Οδός, μετά τα Τέμπη, ενώ σε ισχύ παρα­μέ­νει η παρα­μέ­νει η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας, λόγω εκτε­τα­μέ­νων πλημ­μυ­ρι­κών φαινομένων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.