- Διαφήμιση -

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Μετακίνηση με τραπεζικές κάρτες και smartphones

Στα τέλη Μαρ­τί­ου πιλο­τι­κά και έως το τέλος του 2024 σε όλο το δίκτυο, θα μπο­ρού­με να μετα­κι­νού­μα­στε στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς με τη χρή­ση τρα­πε­ζι­κών καρ­τών και smartphones…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.