- Διαφήμιση -

Νέα απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη (14/5) και αποχή από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Την πραγ­μα­το­ποί­η­ση 24ωρης πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας απο­φά­σι­σε το Γενι­κό Συμ­βού­λιο της ΑΔΕΔΥ για αύριο Τρί­τη 14 Μαΐ­ου 2024, μετά από αίτη­μα της ΟΛΜΕ που ζητού­σε να προ­κη­ρύ­ξει νέα απερ­γία — απο­χή από την ατο­μι­κή αξιο­λό­γη­ση των εκπαιδευτικών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.