- Διαφήμιση -

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Πέμπτη: Ποιοι συμμετέχουν — Τι ισχύει με σχολεία και Μέσα Μεταφοράς

Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες και Συν­δι­κά­τα δήλω­σαν συμ­με­το­χή στην 24ωρη απερ­γία που κήρυ­ξαν η ΑΔΕΔΥ (Ανώ­τα­τη Διοί­κη­ση Ενώ­σε­ων Δημο­σί­ων Υπαλ­λή­λων) και το Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο Αθή­νας την Πέμ­πτη 21 Σεπτεμ­βρί­ου, δηλώ­νο­ντας την ενα­ντί­ω­σή τους στο νέο εργα­σια­κό νομοσχέδιο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.