- Διαφήμιση -

Σωματείο Παιδική Χαρά: Έκκληση για βοήθεια στον 7χρονο Δημήτρη που έχει διαγνωστεί με νευροβλάστωμα

Ο Δημή­τρης από την Κόριν­θο εδώ και έναν χρό­νο παλεύ­ει με θάρ­ρος να αντι­με­τω­πί­σει αυτή την ιδιαί­τε­ρα επι­θε­τι­κή μορ­φή καρ­κί­νου του νευ­ρι­κού συστήματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.