- Διαφήμιση -

Ξεκινά από σήμερα η αντιπυρική περίοδος στην Κρήτη

Νωρί­τε­ρα από κάθε άλλη χρο­νιά ξεκί­νη­σε η αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος στην Κρή­τη, μετά τη φωτιά που έκαι­γε για τρεις ημέ­ρες στις αρχές Απρι­λί­ου. Οι παρα­βά­τες από σήμε­ρα, 15 Απρι­λί­ου θα βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με «τσου­χτε­ρά» πρόστιμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.