- Διαφήμιση -

Αποκαλυπτικές εικόνες: Η λίμνη Κάρλα οκτώ μήνες μετά την κακοκαιρία «Daniel»

Οκτώ μήνες μετά την κακο­και­ρία «Daniel» που προ­κά­λε­σε κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες στη Θεσ­σα­λία, η στάθ­μη της λίμνης Κάρ­λα δεν έχει επα­νέρ­θει σε φυσιο­λο­γι­κά επί­πε­δα και τα χωρά­φια της γύρω περιο­χής εξα­κο­λου­θούν να είναι «βυθι­σμέ­να» στη λάσπη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.