- Διαφήμιση -

Σωματείο Παιδική Χαρά: Έκκληση για βοήθεια στον μικρό Άγγελο που έχει διαγνωστεί με οστεοσάρκωμα

Έκκλη­ση στή­ρι­ξης σε ένα παι­δί που δίνει τη δική του καθη­με­ρι­νή «μάχη» με το οστε­ο­σάρ­κω­μα απευ­θύ­νει το σωμα­τείο Παι­δι­κή Χαρά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.