- Διαφήμιση -

«Καθαρίζει» η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη — Έρχεται η «ψυχρή λίμνη»

Υπο­χω­ρεί από σήμε­ρα, Τετάρ­τη (22/5) η αφρι­κα­νι­κή σκό­νη, με την ατμό­σφαι­ρα να «καθα­ρί­ζει» μετά από αρκε­τές ημέ­ρες και την θερ­μο­κρα­σία να πέφτει αισθητά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.