- Διαφήμιση -

Συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου στην παρέλαση: «Μόνο οι ελεύθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες»

Οι εντυ­πω­σια­κοί ελιγ­μοί που πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο χει­ρι­στής του αερο­σκά­φους F‑16 της ομά­δας «Ζευς» της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στο πλαί­σιο της στρα­τιω­τι­κής παρέ­λα­σης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ενθου­σί­α­σαν τον κόσμο που παραβρέθηκε…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.