- Διαφήμιση -

Τέμπη: Μαθητές φύτεψαν 57 δένδρα στη μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Την μνή­μη των 57 ανθρώ­πων που σκο­τώ­θη­καν στο τρα­γι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα των Τεμπών πριν από 14 μήνες, τίμη­σαν μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κοί του ΕΠΑΛ Τυρνάβου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.