- Διαφήμιση -

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννης Φέρτης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 86 ετών ο σπου­δαί­ος ηθο­ποιός Γιάν­νης Φέρ­της. Την είδη­ση του θανά­του του έκα­νε γνω­στή ο Σπύ­ρος Μπιμπίλας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.