- Διαφήμιση -

Ξηρασία παρουσιάζει το 38% της χώρας – Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο

Συν­θή­κες ήπιας ή μέτριας ξηρα­σί­ας παρου­σί­α­σε τον Οκτώ­βριο 2023 το 38% της έκτα­σης του εδά­φους της χώρας, σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθηνών/meteo…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.