- Διαφήμιση -

Από αρχές Μαρτίου θα είναι ορατές οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Από τις πρώ­τες μέρες του Μαρ­τί­ου θα είναι ορα­τές στους κατα­να­λω­τές οι μειώ­σεις τιμών στα είδη σού­περ μάρ­κετ, λόγω της εφαρ­μο­γής των μέτρων του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης, ενώ θεω­ρεί­ται βέβαιο ότι θα επι­τευ­χθεί ο στό­χος της μεί­ω­σης του πλη­θω­ρι­σμού τροφίμων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.