- Διαφήμιση -

e‑Απάτες: Eκρηξη στις ηλεκτρονικές επιθέσεις σε τραπεζικές κάρτες πληρωμών

Σημα­ντι­κή αύξη­ση κατά 43% σημειώ­θη­κε το 2023 στα περι­στα­τι­κά απά­της στις συναλ­λα­γές με κάρ­τες πλη­ρω­μών σε σχέ­ση με το 2022 σημειώ­νε­ται στην έκθε­ση Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας της Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος (ΤτΕ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.