- Διαφήμιση -

Μαζί για το Παιδί”: Μαζί στρώνουμε το Πασχαλινό τραπέζι για 600 παιδιά που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας

Φέτος το Πάσχα μπο­ρεί­τε να συμ­βά­λε­τε στην προ­σπά­θεια του Μαζί για το Παι­δί να προ­σφέ­ρει γεύ­μα­τα σε παι­διά που φιλο­ξε­νού­νται σε δομές παι­δι­κής προ­στα­σί­ας με ένα κλικ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.