- Διαφήμιση -

Τορόντο: Οι Πόντιοι τιμούν την 105η επέτειο από τη Γενοκτονία των Ποντίων

Από τις 16 έως τις 19 Μαΐ­ου, οι Πόντιοι του Τορό­ντο, της μεγα­λύ­τε­ρης σε πλη­θυ­σμό πόλης του Κανα­δά, καλούν όλους να δώσουν το παρών στις εκδη­λώ­σεις για την Ημέ­ρα Μνή­μης απο­τί­νο­ντας φόρο τιμής σε εκεί­νους που χάθη­καν αλλά και σε εκεί­νους που επιβίωσαν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.