- Διαφήμιση -

Κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά αναμένεται το επόμενο διάστημα

Καθώς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι διεθνείς τιμές σειράς πρώτων υλών, αλλά και το ενεργειακό κόστος.

Το γεγο­νός ότι έπο­νται νέες ανα­τι­μή­σεις υπο­νο­εί και η ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Ινστι­τού­το Ερευ­νας Λια­νε­μπο­ρί­ου Κατα­να­λω­τι­κών Αγαθών …

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.