- Διαφήμιση -

Με τσουχτερές τιμές για το εορταστικό τραπέζι κάνει πρεμιέρα το «καλάθι των Χριστουγέννων»

Πρε­μιέ­ρα έκα­νε σήμε­ρα το «καλά­θι των Χρι­στου­γέν­νων» μέσα στο οποίο το αρμό­διο Υπουρ­γείο ενέ­τα­ξε φέτος και το αρνί και το κατσί­κι που δεν υπήρ­χαν πέρυ­σι μαζί με το τσου­ρέ­κι τη γαλο­πού­λα και τη σοκολάτα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.