- Διαφήμιση -

Ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας

Το ζήτημα φαίνεται πως θα κλείσει στο τέλος του Ιουλίου

Θα ανοί­ξουν ξανά οι πύλες των 100 και 120 δόσε­ων για τους πλητ­τό­με­νους οφει­λέ­τες που…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.