- Διαφήμιση -

24 Σεπτεμβρίου 1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει το πρώτο Ταχυδρομείο

Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας οργα­νώ­νει για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα την Ταχυ­δρο­μι­κή Υπη­ρε­σία στις 24 Σεπτεμ­βρί­ου του 1828, με γρα­φεία στο Άργος, στην Τρί­πο­λη, στην Επί­δαυ­ρο και τη Σύρο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.