- Διαφήμιση -

4 Φεβρουαρίου 1959 αρχίζουν στη Ζυρίχη ελληνοτουρκικές συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.

Σημα­ντι­κή συμ­φω­νία για το Κυπρια­κό στην ελλη­νο­τουρ­κι­κή διά­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Ζυρί­χη και διήρ­κε­σε από τις 5 έως τις 11 Φεβρουαρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.