- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας

Η θέσπι­ση του Συντάγ­μα­τος του 1864 σημα­το­δό­τη­σε τη μετά­βα­ση από τη μοναρ­χι­κή αρχή στη δημο­κρα­τι­κή αρχή, καθώς το νέο Σύνταγ­μα καθιέ­ρω­νε την αρχή της λαϊ­κής κυριαρ­χί­ας. Το πολί­τευ­μα που εγκα­θι­δρυό­ταν με αυτό ήταν εκεί­νο της Βασι­λευό­με­νης Δημο­κρα­τί­ας και όχι πλέ­ον της συνταγ­μα­τι­κής μοναρχίας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.