- Διαφήμιση -

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Τον Δεκέμβρη οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις

Για το πρώ­το 10ήμερο του Δεκεμ­βρί­ου προ­γραμ­μα­τί­ζει η Πανελ­λα­δι­κή Επι­τρο­πή Μπλό­κων (ΠΕΜ) πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη στη Λάρι­σα, όπου και ανα­μέ­νε­ται ότι στο τρα­πέ­ζι των συζη­τή­σε­ων θα τεθεί το αν και το πότε οι αγρό­τες θα προ­χω­ρή­σουν σε κινητοποιήσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.