- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα: 14 Απριλίου 1528 φτάνει ο πρώτος Έλληνας στην Αμερική!

Στις 14 Απρι­λί­ου του 1528, πριν από 493 χρό­νια, φτά­νει ο πρώ­τος Έλλη­νας στην Αμε­ρι­κή! Ο Θεό­δω­ρος, όπως τον έλε­γαν, απο­βι­βά­στη­κε σε ακτή της Φλώ­ρι­δας. Ήταν μέλος ισπα­νι­κής εξε­ρευ­νη­τι­κής αποστολής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.