- Διαφήμιση -

Καιρός: Τρεις εποχές τις επόμενες μέρες – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλά­ζει το σκη­νι­κό του και­ρού στα μέσα της νέας εβδο­μά­δας, οπό­τε και ανα­μέ­νο­νται βρο­χές, έντο­νες σε κάποιες περιο­χές, που θα επη­ρε­ά­σουν και τις καλ­λιέρ­γειες μετά την παρα­τε­τα­μέ­νη ανομ­βρία και την ζέστη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.