- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα 20/1: Φτάνει στο Ναύπλιο ο Βασιλιάς Όθωνας

Ο Βασι­λιάς Όθων και τα μέλη της Αντι­βα­σι­λεί­ας φτά­νουν στο Ναύ­πλιο με την αγγλι­κή φρε­γά­τα Μαδα­γα­σκά­ρη. Τους συνο­δεύ­ουν 4.000 βαυα­ροί στρατιώτες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.