- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα: 20 Ιουνίου 1978 – Ο φονικός σεισμός στη Θεσσαλονίκη

Τρό­μος και αγω­νία απλώ­θη­καν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τα περί­χω­ρά της τη νύχτα της 20ής Ιου­νί­ου 1978. Λίγο μετά τις 11.00 σημειώ­θη­κε ισχυ­ρός σει­σμός μεγέ­θους 6,5 της κλί­μα­κας Ρίχτερ με εστια­κό βάθος δέκα χιλιο­μέ­τρων και επί­κε­ντρο την περιο­χή ανά­με­σα από τις λίμνες Κορώ­νεια και Βόλ­βη, μερι­κά χιλιό­με­τρα έξω από την πόλη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.