- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα το 1941: Η σφαγή της Δράμας και του Δοξάτου

Στις 29 Σεπτεμ­βρί­ου 1941, στη βουλ­γα­ρο­κρα­τού­με­νη περιο­χή της Δρά­μας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώ­τη στην Ελλά­δα και δεύ­τε­ρη στην Ευρώ­πη μετά τη Γιου­γκο­σλα­βία, ένο­πλη ανταρ­τι­κή εξέγερση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.