- Διαφήμιση -

Στις 29 Ιουνίου 2002, ξεκινά η αρχή του τέλους — Η έκρηξη στον Πειραιά και η σύλληψη του Σάββα Ξηρού

Σαν σήμε­ρα, στις 29 Ιου­νί­ου του 2002 ακού­στη­κε μια δυνα­τή έκρη­ξη στον Πει­ραιά, με τον εκκω­φα­ντι­κό της θόρυ­βο να προ­κα­λεί «σει­σμό» σε λίγες ώρες σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα. Ο Σάβ­βας Ξηρός, μέλος της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης «17 Νοέμ­βρη», συνε­λή­φθη όταν βόμ­βα εξερ­ρά­γη στα χέρια του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.