- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Elias: Κλειστά σχολεία την Πέμπτη (28/9) και την Παρασκευή (29/9)

Με από­φα­ση του δημάρ­χου Βόλου Αχιλ­λέα Μπέ­ου ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι αύριο Πέμ­πτη και την Παρα­σκευή τα σχο­λεία όλων των βαθ­μί­δων θα μεί­νουν κλει­στά σε όλη την ευρύ­τε­ρη περιο­χή της πρω­τεύ­ου­σας της Μαγνη­σί­ας λόγω των σοβα­ρών προ­βλη­μά­των που έχουν επι­φέ­ρει οι και­ρι­κές συνθήκες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.