- Διαφήμιση -

Κλειστά σχολεία για δύο μέρες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023

Λίγες ημέ­ρες έχουν απο­μεί­νει για να στη­θούν οι κάλ­πες για τις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές 2023. Για τον λόγο αυτό θα υπάρ­ξουν κλει­στά σχο­λεία για δύο ημέρες…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.