- Διαφήμιση -

Καστελόριζο: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος και μοναδικός παιδικός σταθμός

Εγκαι­νιά­σθη­κε σήμε­ρα (01/10) ο πρώ­τος και μονα­δι­κός παι­δι­κός σταθ­μός στο Καστε­λό­ρι­ζο, ο οποί­ος θα φιλο­ξε­νή­σει 15 παιδιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.