- Διαφήμιση -

Λίμνη Κάρλα: Δείτε πως ήταν και πως έγινε μετά την κακοκαιρία

Η κακο­και­ρία Daniel δημιούρ­γη­σε πολ­λά προ­βλή­μα­τα στην Θεσ­σα­λία. Μία από αυτές φαί­νε­ται σε ένα βίντεο που δεί­χνει από ψηλά την λίμνη Κάρ­λα. Το βίντεο δε είναι τρα­βηγ­μέ­νο από τα 35.000 πόδια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.