- Διαφήμιση -

ΟΛΜΕ: Προχωρά σε τρίωρες στάσεις εργασίας έως το τέλος Ιανουαρίου

Στην πρώ­τη της κινη­το­ποί­η­ση για το 2024 προ­χω­ρά η Ομο­σπον­δία Λει­τουρ­γών Μέσης Εκπαί­δευ­σης (ΟΛΜΕ), με τρί­ω­ρες στά­σεις εργα­σί­ας, εκφρά­ζο­ντας την αντί­θε­σή της στην αξιολόγηση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.