- Διαφήμιση -

Οριστικό τέλος για την αργία των Τριών Ιεραρχών στην εκπαίδευση

Κανο­νι­κά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Τρί­τη, ανή­με­ρα της γιορ­τής των Τριών Ιεραρ­χών, τα μαθή­μα­τα στα φρο­ντι­στή­ρια και κέντρα ξένων γλωσ­σών, διό­τι η εν λόγω αργία καταρ­γεί­ται με υπουρ­γι­κή απόφαση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.