- Διαφήμιση -

Χιονοχώρι: Το πέτρινο χωριό που φαίνεται σαν να έχει βγει από πίνακα ζωγραφικής

Ένα ελλη­νι­κό χωριό από πέτρα. Αν σε άφη­ναν εκεί χωρίς να σου πουν πού βρί­σκε­σαι ίσως νόμι­ζες ότι προ­σγειώ­θη­κες στα Ζαγο­ρο­χώ­ρια Ιωαν­νί­νων. Και όμως είσαι στις Σέρ­ρες, σε ένα πανέ­μορ­φο χωριό που λέγε­ται Χιονοχώρι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.