- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Daniel: Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Λάρισας μεταβαίνει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη Λάρι­σα και στο συντο­νι­στι­κό επι­χει­ρη­σια­κό κέντρο μετα­βαί­νει αύριο ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης. Στη συνέ­χεια θα μετα­βεί στις πλη­γεί­σες περιοχές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.