- Διαφήμιση -

Κιβωτός του Κόσμου: Ποινική δίωξη στον πατέρα Αντώνιο για ξέπλυμα, απιστία και υπεξαίρεση

Ποι­νι­κή δίω­ξη για τις οικο­νο­μι­κές ατα­σθα­λί­ες στην «Κιβω­τό του Κόσμου» σε βάρος του πατέ­ρα Αντώ­νιου, της πρε­σβυ­τέ­ρας Στα­μα­τί­ας Γεωρ­γα­ντή, ενός εργα­ζο­μέ­νου στην Κιβω­τό του Κόσμουυ κι ενός συγ­γε­νι­κού προ­σώ­που του ζευ­γα­ριού άσκη­σε η εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.